?>

Overeenkomst

Deze onderhoudsovereenkomst wordt gesloten tussen Bedrijfsnaamtest (dat is "U") gevestigd op adresnaamtest en Webshift op 25/03/2023. Bedrijfsnaamtest en Webshift kunnen ook worden aangeduid als "partij" of samen als de "partijen".

Omvang van de service

Je wilt de websites van jouw klanten er goed, relevant en veilig laten uitzien. Wij gaan jou daarbij helpen. Wij zullen je de volgende diensten verlenen op een tijdige en professionele manier. Je wordt ingeschreven in ons maandelijks onderhoudsplan.

Het maandelijkse onderhoudsplan bevat:
 • Dagelijkse backup’s
 • WordPress core updates
 • Plugin updates
 • Thema updates
 • 24/7 downtime monitoring
 • Prestatie monitoring
 • Gebroken links monitoring
 • Opsporing kwetsbaarheden
 • Maandelijkse rapporten
Extra opties kunnen zijn:
 • Woocommerce support
 • Manuele checks
 • PHP-updates

Kosten en betalingen

Totale kosten van de diensten: €49/maand + eventuele opties

Inhoud updates

Verzoeken kunnen tot de volgende werkdag duren om te worden uitgevoerd.

Vertrouwelijkheid

Jouw geheimen zijn veilig bij ons. Dit omvat jouw bedrijfseigen informatie (zaken zoals handelsgeheimen, know-how, of andere vertrouwelijke informatie die niet publiekelijk beschikbaar is). Wij beloven dat wij jouw bedrijfseigen informatie niet zullen verkopen aan een derde partij, ongeacht hoeveel zij ons bieden.

Toewijzing

De partijen mogen de verantwoordelijkheden die zij hebben onder deze overeenkomst niet overdragen aan iemand anders, tenzij beide partijen schriftelijk akkoord gaan met de overdracht.

Beëindiging

Wij zouden het jammer vinden om je te zien gaan. Als je besluit dat de samenwerking niet volgens de verwachtingen zijn, kan je deze overeenkomst beëindigen door ons een schriftelijke kennisgeving te sturen. Diensten die in de maand van schriftlijke beëindiging afgenomen worden dienen voor die maand volledig betaald te worden. Als een van de partijen zich niet houdt aan haar verantwoordelijkheden of verplichtingen onder deze overeenkomst, kan de andere partij deze overeenkomst beëindigen door het geven van een schriftelijke kennisgeving. Deze overeenkomst wordt automatisch beëindigd wanneer beide partijen al hun verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst zijn nagekomen en alle betalingen zijn verricht.

Beperking van aansprakelijkheid

Jouw aansprakelijkheid jegens ons is alleen voor de kosten die tijdens deze overeenkomst verschuldigd zijn. Wij zullen niet verantwoordelijk worden gehouden door jou, of een derde partij, voor schade zoals gederfde winst, verloren besparingen, incidentele schade, gevolgschade, of speciale schade.

Geschillenbeslechting

 1. Onderhandeling: Wij willen dit uitpraten. In het geval van een geschil, komen de partijen overeen om naar een oplossing toe te werken door ter goeder trouw te onderhandelen.
 2. Arbitrage: Als praten niet goed gaat, kan elk van de partijen bemiddeling of bindende arbitrage starten in een forum dat wederzijds door de Partijen is overeengekomen.
 3. Procesvoering: Indien een geschil noodzakelijk is, zal deze overeenkomst worden geïnterpreteerd op basis van de wetten van de Belgische staat, ongeacht eventuele conflicten van recht die zich kunnen voordoen. De partijen komen overeen dat het geschil zal worden beslecht door een bevoegde rechtbank.
 4. Proceskosten: De winnende partij, of "winnaar" zoals niet-juristen het noemen, zal zijn advocaatkosten en andere redelijke kosten kunnen terugvorderen voor een geschil dat wordt opgelost door bindende arbitrage of een rechtszaak.

 5. Ongeldigheid

  Indien een onderdeel van deze overeenkomst ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal de rest van de overeenkomst nog steeds afdwingbaar zijn.

  Volledig contract

  Deze overeenkomst zet alle afspraken tussen de partijen over de uit te voeren diensten en al het andere dat de partijen zijn overeengekomen zwart op wit (letterlijk). Deze overeenkomst vervangt alle andere schriftelijke of mondelinge communicatie tussen de partijen. Alle latere wijzigingen van deze overeenkomst dienen schriftelijk te geschieden en door beide partijen te worden ondertekend.

  Kennisgevingen

  Alle kennisgevingen in het kader van deze overeenkomst moeten worden verzonden per e-mail met ontvangstbevestiging, of per aangetekende brief met ontvangstbevestiging. Kennisgevingen moeten worden gericht aan:

  Bedrijfsnaamtest
  adresnaamtest

  Webshift
  Alex Jenkinsstraat 35,
  3560 Lummen
 • Reset signature Signature locked. Reset to sign again
 • Hidden
 • Hidden
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.